Skip to main content

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 11 z dnia 14 września 2023 r.
dotyczące wynajęcia powierzchni na uroczystą Galę Dinner wraz z wyposażeniem medialnym
oraz zapewnienia usługi cateringowa podczas Gali Dinner w ramach realizowanego zadania
pn.: „Organizacja 63rd European Commodities Exchange Warsaw 2023

TREŚĆ ZAPYTANIA:

Izba Zbożowo-Paszowa_Zapytanie ofertowe_11_ECE 2023 Warszawa


[PDF] Ściągnij plik w PDF