Prezydium Izby

Izba Gospodarcza Handlowców,
Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz
(Izba Zbożowo-Paszowa)

Biuro Izby - adres:

00-684 Warszawa
ul. Wspólna 56

Telefon:

+48 22 621 94 96
+48 22 621 94 97
+48 22 621 94 93

E-mail:

grain@izbazp.pl