Czym jest Izba

Izba Zbożowo-Paszowa, działająca pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, wpisaną do rejestru sądowego.

Kogo zrzeszamy

Do Izby aktualnie należy ok. 60 firm członkowskich z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliwowego. Członkami Izby są również firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości.

Podmioty zrzeszone w Izbie reprezentują ok. 70% potencjału polskiego rynku zbóż i ponad 50% rynku paszowego.

Nasza misja

Misją Izby jest:

 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w kraju i zagranicą,
 • oddziaływanie na tworzenie i nowelizację regulacji prawnych,
 • podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, technicznego oraz ekonomicznego dla uzyskania wyższej efektywności i rentowności w branży,
 • świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych wszelkiej pomocy, ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej,
 • współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej, a także organizacjami branżowymi i zawodowymi,
 • wydawanie opinii oraz wykonywanie opracowań technicznych i ekspertyz w sektorach objętych działalnością Izby.

Zadania i cele Izby

 • reprezentowanie członków Izby wobec organów administracji rządowej, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz innych jednostek podległych i nadzorowanych. Aktywność ta wyrażana jest poprzez:
  • opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora rolno-spożywczego w obszarze jakości, wymiany handlowej, polityki fiskalnej, wsparcia finansowego ze środków krajowych i Unii Europejskiej, itp.,
  • uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych powoływanych przez poszczególne resorty,
  • bieżące konsultacje robocze dotyczące inicjatyw i projektów opracowywanych przez ww. jednostki,
 • reprezentowanie członków Izby wobec Parlamentu RP, w tym w szczególności poprzez uczestnictwo w pracach Sejmowych i Senackich Komisji procedujących projekty aktów prawnych dotyczących sektora rolno-spożywczego,
 • inicjowanie i proponowanie rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyinych wpływających
  na funkcjonowania w szczególności rynku zbóż i rynku pasz,
 • promocja rynku zbóż i pasz poprzez organizowanie konferencji, spotkań, debat poświęconych ich funkcjonowaniu i rozwojowi,
 • prowadzenie sądu arbitrażowego,
 • wydawanie opinii i ekspertyz obejmujących zagadnienia rynku zbóż i pasz m.in. w zakresie poprawy jakości zbóż i produktów z nich otrzymywanych w tym pasz,
 • systematyczne przekazywanie informacji swoim członkom z aktualnych działań i wydarzeń związanych z obszarem działalności Izby poprzez między innymi wydawanie cotygodniowego Newslettera oraz bieżącą komunikację elektroniczną.

Współpraca branżowa Izby

Na szczeblu krajowym Izba współpracuje z organizacjami sektora rolno-spożywczego, w tym m.in. z Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą, Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Polską Izbą Nasienną, Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju, Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, Polską Federacją Producentów Żywności oraz innymi organizacjami branżowymi i zawodowymi. Izba jest również członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej RP.

Izba współpracuje ponadto z jednostkami naukowymi i instytutami działającymi na rzecz rolnictwa.

Na forum międzynarodowym Izba jest członkiem:

 • COCERAL – Europejskiego Stowarzyszenia reprezentującego handlowców zbóż, ryżu, pasz, nasion roślin oleistych, tłuszczy i innych produktów sektora agro (European association
  of trade in cereals, oilseeds, pulses, olive oil, oils and fats, animal feed and agrosupply),
 • FEFAC – Europejskiej Federacji Producentów Pasz (European Feed Manufacturers' Federation),
 • ECE – Europejskiej Giełdy Zbożowej (European Commodities Exchange).

W ramach aktywnej działalności, członkowie Izby zasiadają zarówno we władzach jak i komitetach oraz grupach roboczych tych organizacji.

Lista członków

Agrifirm Polska Sp. z o.o.
Bolesława Chrobrego 52, 64-500 Szamotuły
marketing@agrifirm.pl
zamowienia@agrifirm.pl

61 293 19 70
https://www.agrifirm.pl/

AGRI PLUS Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań
agriplus@agriplus.pl
+48 61 665 79 60
http://www.agriplus.pl/

AGROFERT Polska So. z o.o.
Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn
biuro@agrofertpolska.pl
512 018 348
http://agrofertpolska.com/

Agrolok Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 4
info@agrolok.com.pl
media@agrolok.com.pl

56 682 37 00
https://www.agrolok.pl/

BST BROKERS Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Toruńska 18C Lok.G
info@bstbrokers.pl
505 018 096
http://bstbrokers.pl/

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
elzbieta.jaroslawska-deja@pl.bureauveritas.com
(22) 549-04-00 693-870-675
https://www.bureauveritas.pl/

Cargill Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
marcin_rychlik@cargill.com
Karol_Owczarek@cargill.com

(22) 546-01-00
546-01-01
https://www.cargill.com.pl/

CEFETRA Polska Sp. z o.o.
ul. 10-go Lutego 16
pasalski@cefetra.pl gwiazda@cefetra.pl
(58) 78-20-450
https://cefetra.pl/

Contractus Sp. z o.o. Warszawa
ul. Bukowińska 24a/58
kuzma@contractus.pl
warszawa@contractus.pl

(22) 847-54-85
http://www.contractus.pl/

DAKU International Sp. z o.o.
ul.Idzikowskiego 16
d.kutzias@daku.pl
e.skopinska@daku.pl

(22) 550-04-22
509/077-545
(509/653-010)
http://daku.pl/

DE HEUS Sp. z o.o
ul. Lotnicza 21b
azaleski@deheus.com
wobidzinski@deheus.com

(24) 721-04-00
604/416-132
https://www.deheus.pl/

DELACON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nowa 17, Stara Iwiczna
litwinienko@delacon.com
(22) 717-56-56
https://www.delacon.com/pl/

Ekoplon Sp. z o.o. SK
Grabki Duże 82
sekretariat@ekoplon.pl
(41) 354-51-69
667/980-061
https://www.ekoplon.pl/

Elanco Animal Health - Eli Lilly Polska Sp.zoo
ul. Zwirki i Wigury 18A
bonislawski_piotr@elanco.com
(22) 440-33-93
https://www.lilly.pl/

EUROLPOL Sp. z o.o.
Klewków 49 A
cezary.glowczynski@eurolpol.com.pl
(46) 854-11-06
606/919-690
http://www.eurolpol.com.pl/

Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica
beu.sekretariatbp.kru@bunge.com
52 35 35 202
https://www.golpasz.pl/

HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
gdyniamarketing@hesinternational.eu
(58) 627-43-18
www.hesinternational.eu/en/terminals/hes-gdynia

Huvepharma Polska Sp. z o.o.
Al..Jerozolimskie 146d
maciej.nowak@huvepharma.com
jacek.trela@huvepharma.com

(22) 336-77-33
607-280-456
http://www.huvepharma.com.pl/pl/

Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego
ul. Krakowska 1
korol@clpp.lublin.pl
(12) 357-28-00
606-24-68-10
666-081-115
(81) 743-63-49
http://www.izoo.krakow.pl/

J.S.Hamilton Poland S.A.
ul. Chwaszczyńska 180
Info@hamilton.com.pl mzaczek@hamilton.com.pl
(58) 766-99-00
https://hamilton.com.pl/

KEMIN POLAND Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
pawel.lewkowicz@kemin.com
marcin.maj@kemin.com

(22) 549-48-63
https://www.kemin.com/eu/en/home

Louis Dreyfus Company Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 1
michal.jaskowski@ldcom.com
(22) 559-08-00
604/979-324
https://www.ldc.com/ru/en/location/louis-dreyfus-company-polska-sp-z-o-o/

ŁukPasz Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 80
piotr.grzonkowski@lukpasz.pl
22 779 06 41
http://www.lukpasz.pl/

MNO Factory MARCIN NOWICKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59/4
mnofactory@gmail.com
790-89-56-45
x

Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 5
office@polcargo.pl
(91)434-33-68 602-459-955
www.polcargo.pl

POLMASS S.A.
ul. Fordońska 40
polmass@polmass.pl
(52) 375-04-10 do 15
https://polmass.eu/

BZK Group
ul. Jaśminowa 27
05-850 Ożarów Mazowiecki
biuro@bzkgroup.pl
22 532 99 70
www.bzkgroup.pl

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie ""PZZ"" w Stoisławiu S.A.
Stoisław 11
stoislaw@stoislaw.com.pl
(94) 345-59-00
601/090-888
http://www.stoislaw.com.pl/pl/

Rola Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 19
rola@rola.com.pl
(59) 83-42-211
https://rola.com.pl/

Rolnicze Zakłady Produkcyjno - Doświadczalne ""INWESTROL IZ"" Sp. z o.o.
Al..Niepodległości 77
jozefsliwa@poczta.onet.pl
inwestrol@pro.onet.pl

(71)31-65-930
606-246-810
http://inwestrol.com.pl/

Schaap-Pol Spółka z o.o.
ul. Gdańska 22
r.ciskowski@interia.pl;
schaappol@schaap-pol.pl

(58) 673-81-08
https://schaap-pol.pl/

SGS Polska Sp. z o.o.
ul.Jana Kazimierza 3
sgs.poland@sgs.com
(22) 329-22-22
https://www.sgs.pl/

Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25
Marcin.galinski@trouwnutrition.com
Krzysztof.debek@trouwnutrition.com

(22) 755-02-00
https://www.trouwnutrition.pl/

UAB Stolmina
Lazdynu str. 21
algis.rekus@stolmina.eu
(370) 5 2507577
https://www.stolmina.eu/

Supros Sp. z o.o.
ul. Polna 12, 16-423 Bakałarzewo
emea@anitox.com
(+) 44 1604 811228
www.supros.pl

DONAU SOJA
Wiesingerstrasse 6/9, Wien
poland@donausoja.org
office@donausoja.org

VITERRA Sp. z o.o.
Ul. Cypriana Kamila Norwida 2
58 345 17 07
https://www.viterrapolska.pl/pl

VERNUS Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 60
slawa@vernus-pasze.pl
agroslawa@wp.pl

798-347-757
https://vernus-pasze.pl/

NaturAgra Pasze Sp. z o.o.
ul. Karowa 4, 08-110 Siedlce
naturagra@drosed.com.pl
25 640 23 73
www.drosedholding.pl/nasze-zaklady/naturagra

Zbigniew Ohler
ul. Abrahama 18
zbigniew@ohler.pl
broker@ohler.pl

(58)770-90-90
(58) 770-90-88
https://www.ohler.pl/

Złote Ziarno Sp. z o.o.
ul. Wspólna 70
office@zlote-ziarno.eu
(22) 295-11-88
http://www.zlote-ziarno.eu/

Bożena Świstak Świętokrzyska Wytwórnia Pasz „GOLDPASZ"
ul. Zakładowa 4, 26-006 Rudki świętokrzyskie
goldpaszrudki@wp.pl

ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły
tel. +48 61 292 93 00.

AB NEO
ul. Główna 3a, 64-030, Bruszczewo
tel. +48 65 543 71 41, biuro.smigiel@abagri.pl

MONDRY Sp. z o.o.
Plac Porozumienia Gdańskiego 1/219
80-864 Gdańsk

FDS Pasze
Aleksandrów 3, 96-514 Aleksandrów

Ce­nos Sp. z o.o.
Ul. Si­kor­skie­go 22
62-300 Wrze­śnia

Sonko Sp. z o.o.
ul. Ryzowa 1, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiertnicza 70
02-952 Warszawa

ROL-RYŻ SP. Z O.O.
ul. Celna 2, 81-337 Gdynia, Polska

SOLIGRANO Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 20 95-082 Dobroń

MELVIT S.A.
ul. Grójecka 194/91 02-390 Warszawa

Tetris Brokers Piotr Ciećwierz

Zostań członkiem Izby!

Poznaj korzyści związane z członkostwem
i warunki przystapienia

Dowiedz się więcej

Logo Izby

Logo na zielonym tle
POBIERZ

Logo na zielonym tle
POBIERZ

Logo na transparentnym tle
POBIERZ

Logo na białym tle
POBIERZ

Logo na białym tle
POBIERZ

Logo na transparentnym tle
POBIERZ