Skip to main content
Zakończyło się Doroczne Spotkanie Branżowe Izby Zbożowo-Paszowej! Gości i partnerów wydarzenia powitała prezes Izby Monika Piątkowska, która podczas przemówienia przedstawiła szczegóły dotyczące European Commodities Exchange 2023, którego gospodarzem będzie Izba.
Partnerami  tegorocznego spotkania są: BNP Paribas, Adifeed Sp. z o.o., SGS Polska Sp. z o.o., Towarowa Giełda Energii oraz U.S. Soybean Export Council. Portale farmer.pl oraz Portal Spożywczy objęły wydarzenie patronatem medialnym.
 
O wpływie „Strategii od pola do stołu” oraz „Strategii na rzecz bioróżnorodności” na przyszłość unijnego sektora rolno-spożywczego oraz wymianę handlową mówił Jerzy #Plewa, ekspert Team Europe, były szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.
 
Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Katarzyna #Piskorz opowiedziała o szansach i zagrożeniach związanych z eksportem pasz i mięsa drobiowego na rynki krajów trzecich z uwzględnieniem regionalizacji.
 
Z kolei dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy wygłosił wykład nt. nowych technik genomowych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.
 
Paulina Abramowicz-Pindor wskazywała kwestie związane ze zrównoważonym rolnictwem i pozycją lidera branży drobiarskiej w zmieniającym się świecie.
 
O usługach wspierających branżę zbożowo-paszową opowiedziała Bogna Wlekły z SGS Polska. A Dyrektor Jarosław Wojtowicz z Fundacji Euro-Most wskazał źródła wsparcia dotacyjnego dla sektora zbożowo-paszowego.
 

Wydarzenie uświetniło wystąpienie gościa specjalnego Matta Ammermana (StoneX) poświęcone sytuacji na światowych rynkach surowców paszowych, ze szczególnym uwzględnieniem nasion soi oraz śruty sojowej.