Skip to main content

Szanowni Państwo,

2022 to kolejny rok dynamicznego rozwoju Izby Zbożowo-Paszowej. Do Izby dołączyły kolejne podmioty, umacniając pozycję naszej organizacji jako największej organizacji branżowej zrzeszającej firmy z branży zbożowo-paszowej.

Blisko 350 osób wzięło udział w organizowanej przez Izbę Zbożowo-Paszową czerwcowej I edycji Polish Grain Day. W wydarzeniu dotyczącym bieżących wyzwań dla branży rolno-spożywczej uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej i eksperci z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Gościem specjalnym wydarzenia był wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W swoim przemówieniu wicepremier zapewnił o wspólnym wysiłku rządu, branży zbożowo-paszowej, Komisji Europejskiej na rzecz pomocy Ukrainie. W czerwcu również Izba była obecna na pikniku Poznaj Dobrą Żywność. Podczas pikniku ponad 120 wystawców zaprezentowało produkty wysokiej jakości, wyróżnione znakami jakości i uczestniczące w systemach jakości żywności. Z kolei we wrześniu Izba Zbożowo-Paszowa zorganizowała panel dyskusyjny na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu, podczas którego dyskutowano o bezpieczeństwie żywieniowym. Październik z kolei upłynął pod znakiem udziału Izby w wydarzeniach międzynarodowych. W dniach 6-7 października w Walencji odbyło się 62. European Commodities Exchange 2022. Izbę Zbożowo-Paszowa reprezentowana była przez członków Prezydium. Jako Izba również aktywnie uczestniczyliśmy w pracach międzynarodowych organizacji branżowych, do których należymy nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Jest to COCERAL (Europejskie Stowarzyszenie Handlowców na rynku zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych, oliwy z oliwek, olejów i tłuszczów, paszy dla zwierząt oraz dostaw dla rolnictwa) oraz FEFAC (Europejska Federacja Producentów Pasz). Głównymi tematami podejmowanymi na obu forach tych organizacji w 2022 roku były przede wszystkim tematy związane z bieżącą sytuacją na rynkach rolnych i ogromnymi na nich zmianami, spowodowanymi wciąż odczuwalnymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, a od 24 lutego – skutkami trwającej wojny w Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską.

Nasz zespół był także aktywny w pracach nad branżowymi rozwiązaniami legislacyjnymi, zajmując stanowisko w kwestiach takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz nowelizacja ustawy o paszach.

Za Izbą niewątpliwie udany rok. Jestem przekonana, że stanowi on preludium do pełnego wyzwań roku 2023 r. Oprócz planów rozwoju Izby w kalendarzu warto zarezerwować sobie termin na dwa kluczowe dla branży wydarzenia: II edycję Polish Grain Day oraz 63. Edycję European Commodities Exchange. Dziękując za kolejny rok współpracy, pragnę złożyć Państwu i Państwa bliskim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne!

 

Zachęcam do obserwowania aktywności Izby w mediach społecznościowych.

Facebook: www.facebook.com/IzbaZbozowoPaszowa

Twitter: www.twitter.com/Izba_ZP

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/42399175/

 

Monika Piątkowska

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej