Skip to main content

Projektowana ustawa w zakresie implementacji przepisów UE odnośnie pasz leczniczych była już przedmiotem konsultacji w lutym br. W obecnym projekcie doprecyzowano wybrane przepisy odnośnie pasz leczniczych oraz przesunięto wejście w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GM oraz organizmów GM przeznaczonych do użytku paszowego z dnia 1 stycznia 2023 na dzień 1 stycznia 2027 roku. Ponadto, w  art. 22a wskazano, że podmioty paszowe zobligowane będą do przyjmowania niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych lub produktów pośrednich i właściwego ich zagospodarwowania. Produkty te traktowane będą jako odpady weterynaryjne.