Izba Zbożowo-Paszowa

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż I Producentów Pasz
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI
Najnowsze dokumenty, opracowania, notatki, wydarzenia

02/12/2019

wrzesień 2019

Projekt ProRape Seed


Kongres FEFAC
2018 Lyon

Warsztaty
FEFAC-ANFNC

Raport KE nt. sytuacji
na rynku zbóż i oleistych

Dyrektywa UE 2019/633

Podsumowanie
ProLegu

Aktualności ogólnodostępne
08/18/19

Krajowa Federacja Producentów Zbóż dołączyła do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
10/10/19

III Ogólnokrajowa konferencja - Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej - Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego
18/09/19
Spotkanie z cyklu Gość Izby - 24-25 września 2019
18/09/19
VI Zimowa Giełda Zboża - Zakopane, 8-9 stycznia 2020
30/07/19

Międzynarodowa Konferencja GRASS 2019 - Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku - 25-26 września 2019
23/07/19

Konferencja dotycząca dodatków paszowych - Feed Additives Conference 2019 - Amsterdam, Holandia, 25-27 września 2019
17/07/19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
24/06/19
Gość Izby - spotkanie w dniu 18 czerwca 2019
24/06/19

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 - projekt  
13/06/19
Gość Izby - spotkanie w dniu 9 maja 2019
13/06/19
Ankieta dot. systemu monitorowania marnowanej żywności
11/06/19

Jubileusz 60-lecia FEFAC
22/05/19

Digitalisation of the Commodity Trade | 27 June 2019 | Geneva
22/05/19

Giełda w Wiedniu
12/05/19

Spotkanie z cyklu Gość Izby w dniu 24 kwietnia 2019
10/05/19

X Gdańska Giełda Zboża - 18 lipca 2019
10/05/19
Seminarium USSEC i IZP  nt żywienia drobiu
22/03/19
Cykl spotkań "Gość Izby" - spotkanie w dniu 15 marca 2019
15/03/19
40-ta Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej -     22 – 25 maja 2019 roku
12/03/19
1st International Feed Technology Congress
12/03/19
Karlova Burza 2019
12/03/19
IGC - Grains Conference 2019
11/03/19
Raporty KE nt sytuacji na rynku zbóż i oleistych - 28 luty 2019
08/03/19
Nowe rozporządzenie wykonawcze KE (2019/368) dot klasyfikacji niektórych towarów wg Nomenklatury scalonej
07/03/19
VICTAM International 2019 - the world's largest feed & grain event
07/03/19
GUS - Rocznik statystczny rolnictwa 2018
04/03/19
ESFA - ASF research gap analysis
18/02/19
Seminarium trzodowe IZP - USSEC - 7-8 marca 2019
02/11/18
Doroczne spotkanie branżowe IZP 2018 - Holiday Inn Aquila, Józefów
22/10/18
Porozumienie Ramowe GIW - GIS
02/07/18
Kongres FEFAC - 2018, Lyon, Francja - materiały
16/05/18
Broszura GRAIN & OILSEEDS MARKET in POLND - THE GROWING POTENTIAL
23/02/18
Projekt ProRapeSeed
22/02/2018
MATERIAŁY z Konferencji "Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka GM z perspektywy przemysłu paszowego. Szanse i zagrożenia. ”

Podsumowanie wyników projektu ProLegu   
Aktualności dla członków IZP
02/12/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 29/11/2019
29/11/19
Notes from the Commission Working Group on agricultural contaminants held last October 21st
29/11/19
Inicjatywy dot. pozyskiwania zrównoważonej soi - podsumowanie przygotowane przez COCERAL
29/11/19
Najnowsze wiadomości z działań FEFAC - FEFAX 34/2019
26/11/19
Plenary Meeting at DG Santé - Advisory group on the Food Chain and on Animal and Plant Health - 21 listopada 2019
26/11/19
Biuletyn JRC MARS - sytuacja zbiorów w UE - listopad 2019
2611/19
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1792 (...) w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrolu, fipronilu, flupirsulfuronu metylowego, imazosulfuronu, izoproturonu, ortosulfamuronu i triasulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni
22/11/19
Notowania cen soi - 22/11/2019
15/11/19
Najnowsze wiadomości z działań FEFAC - FEFAX 33/2019
15/11/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 14 listopada 2019
15/11/19
Decyzja Rady UE dotycząca NPBT
15/11/19

cen soi - 15/11/2019
15/11/19
Unijny bilans białka paszowego 2018/19
13/11/19
Podumowanie warsztatów technicznych EFSA dot. pestycydów
13/11/19
Warsztaty COCERAL - FEDIOL - FEFAC dot MRL - 12 listopada 2019 - nota prasowa
13/11/19
KE - Rozpoczęcie procedury tymczasowego zawieszenia preferencji handlowych dla Kambodży
12/11/19

Rynek Rolny 10/2019 - publikacja IERiGŻ
12/11/19
Wiadomości z KZPRiRB - Aktualności rzepakowe 12/11/2019
08/11/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 07 listopada 2019
08/11/19
Notowania cen soi - 08/11/2019
06/11/19
Komisja Europejska - warunki agro- meteorologiczne - 31/10/2019
06/11/19
Komisja Europejska - bilans zbóż i prognozy - 31/10/2019
06/11/19
Komisja Europejska - sytuacja na rynku zbóż - 31/10/2019
06/11/19
Komisja Europejska - sytuacja na rynku oleistych - 31/10/2019
06/11/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w UE - październik 2019
05/11/19
BREXIT - Wasztaty CELCAA - 02 października 2019
04/11/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 31/10/2019
04/11/19
Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 2019
04/11/19
Newsletter COCERAL - październik 2019
31/10/19

Światowe Forum dot Mykotoksyn 2019 - World Mycotoxin Forum 2019
31/10/19
COCERAL - Raporty dot Mykotoksyn - rok 2015 i rok 2017
30/10/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 24/10/2019
30/10/19
Notowania cen soi - 30/10/2019
25/10/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX 31/2019
25/10/19
Notowania cen soi - 24 października 2019
21/10/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Rosji - październik 2019
21/10/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Kazachstanie - październik 2019
18/10/19
Notowania cen soi - 17/10/2019
15/10/19
Interwencja COCERAL - FEDIOL - FEFAC ws projektu polskich przepisów dot. cen referencyjnych
15/10/19
Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Transportu Kolejowego -                     8 października 2019
11/10/19
Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 29/2019
11/10/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 10 października 2019
10/10/19
Notowania cen soi - 10/10/2019
07/10/19
KE - Krótkookresowy przegląd sytuacji rynkowej - jesień 2019
04/10/19
Spotkania COCERAL z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego
04/10/19
Notowania cen soi - 03 października 2019
02/10/19
Raport KE dot sytuacji na rynku oleistych- wrzesień 2019  
02/10/19
Raport KE dot sytuacji na rynku zbóż - wrzesień 2019
02/10/19
Raport KE dot bilansu zbóż oraz prognoz zbiorów - wrzesień 2019
02/10/19
Raport KE dot sytuacji agrometeorologicznej  - wrzesień 2019
30/09/19
Wiadomości z COCERAL - wrzesień 2019
28/09/19
KZPRiRB - Notowania soji - 26/09/2019
28/09/19
KZPRiRB - Notowania soji - 20/09/2019
28/09/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 26/09/2019
26/09/19
Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 28/2019
26/09/19

Pismo COPA-COGECA - COCERAL i Food Drink Europe dot zmian w przepisach o mykotoksynach
23/09/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 19 września 2019
18/09/19
Monitoring zbiorów na Ukrainie - JRC MARS Bulletin - wrzesień 2019
18/09/19
Monitoring zbiorów w Turcji - JRC MARS Bulletin - wrzesień 2019
18/09/19
Monitoring zbiorów w UE - JRC MARS Bulletin - wrzesień 2019
16/09/19
Kolegium Dyrektorów FEFAC - 5-6 września 2019 - podsumowanie
16/09/19
Wiadomości z FEFAC  - FEFAX 27/2019
16/09/19
Rekomendacje FEFAC dot. bioasekuracji w sektorze paszowym
12/09/19
Pismo IZP do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. projektów aktów wykonawczych oraz ustawy ws znakowania "Wolne od GMO"
12/09/19
KZPRiRB - Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - 9/2019
06/09/19       
Wskaźniki ceł importowych - 05/09/2019
05/09/19
KE - sytuacja pogodowa - 29.08.2019
05/09/19
KE - handel zbożami - prezentacja - 29.08.2019
05/09/19
KE - bilans i prognozy dla rynku zbóż - 29.08.2019
05/09/19
Raport KE - sytuacja na rynku zbóż - 29.08.2019
05/09/19
KE - handel oleistymi - 29.08.2019
05/09/19
KE - sytuacja na rynku oleistych - 29.08.2019
05/09/19
Biuletyn JRC MARS - sierpień 2019
04/09/19

Raport COCERAL ze spotkania European Tebuconazole Task Force (EUTTF) - 3 września 2019
03/09/19
Najnowsze wiadomości z FEFAC - FEFAX 26/2019
03/09/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 29/08/2019
03/09/19
Raport naukowy EFSA - "Research GAP analysis on African Swine Fever
30/08/19

Konferencja szkoleniowa z zakresu wykorzystania krajowych źródeł białka w żywieniu drobiu i trzody chlewnej - 24-25.09.2019r., Prusim
30/08/19
Targi Sial Middle East 2019 w Abu Dhabi - materiały
23/08/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 22/08/2019
23/08/19

Produkt polski - kampania MRiRW
23/08/19

Wstępna opinia EFSA dot. ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt związane z obecnością  chlorowanych parafin w paszach i żywności
22/08/19
Produkcja ekologiczna - projekt zmiany przepisów oraz uwagi FEFAC (Rozp. KE nr 889/2008)
19/08/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 16/08/2019
19/08/19
KZPRiRB - Konferencja polowa "dzień soi" - 05 września 2019
19/08/19
VIII Ogólnopolska Konferencja KIB pt "Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania" - 26 września 2019
12/08/19

Raport rynkowy Donau Soya - 2 sierpnia 2019
12/08/19
Sytuacja na rynku oleistych - raport KE lipiec 2019
12/08/19
Sytuacja na rynku zbóż - raport KE lipiec 2019
12/08/19
Monitoring zbiorów - lipiec 2019 - JRC MARS Bulletin
12/08/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX 25/2019
12/08/19
KZPRiRB - Aktualności rzepakowe - 09/08/2019
12/08/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 09/08/2019
07/08/19
Aktualności dot. negocjacji handlowych UE - USA
07/08/19
Transport wodny śródlądowy - warunki wejścia na rynek (przegląd przepisów)
07/08/19
Phyto Requirements
07/08/19
Obniżone stawki celne (uproszczenie zasad) - projekty aktów prawnych dot. przywozu żywności i paszy
07/08/19
Raport KE - Monitoring EU Agri -Food Trade until May 2019
07/08/19
Wytyczne dot stosowania Dyrektywy Rady ws nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich - zawiadomienie KE
07/08/19

Powiadomienie APHIS-u w związku z wykryciem niezatwierdzonej obecności genetycznie modyfikowanej pszenicy na nieobsianym  obszarze rolnym w Stanie Waszyngton w USA
07/08/19
Wylesianie - deforestation - działania komisji, stanowisko FEFAC, stanowisko unijnych organizacji branżowych
07/08/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 01/08/2019
07/08/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 25/07/2019
07/08/19
Najnowsze wieści z FEFAC - FEFAX 24/2019
07/08/19
GUS - Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w 2019 r.
18/07/19
Progress report on the implementation plan to increase the availability of low-risk plant protection products and accelerate implementation of integrated pest management in Members States
18/07/19
Reforma WPR po 2020 - rekomendacje FEFAC
18/07/19
Umowa UE - MERCOSUR - podsumowania COCERAL oraz projekty dokumentów
18/07/19
Warsztaty COCERAL / FEDIOL / FEFAC dot. pozostałości pestycydów - 12 listopada 2019, Bruksela
08/07/19

Ceny referencyjne - pismo Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
08/07/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 4 lipca 2019
08/07/19
Debata przedżniwna KFPZ i KZPRiRB - 4 lipca 2019
03/07/19
EC short term outlook - summer 2019
03/07/19
Umowa handlowa UE - Mercosur - podsumowanie
03/07/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w UE - czerwiec 2019
03/07/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów na Ukrainie - czerwiec 2019
03/07/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Afryce Płn. - czerwiec 2019
03/07/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w kazachstanie - czerwiec 2019
03/07/19
Biuletyn JRC MARS - monitoring zbiorów w Rosji - czerwiec 2019
28/06/19
Aktualności rzepakowe KZPRiRB - 1 lipca 2019
28/06/19
KZPRiRB - Ranking odmian rzepaku 2019
28/06/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 27/06/2019
28/06/19
Najnowsze informacje z FEFAC - FEFAX 21/2019
25/06/19
EU-Vietnam trade and investment agreements
25/06/19
Raport końcowy - High Level Forum for a better functioning  food supply chain
25/06/19
Wymagania ws sporyszu i jego alkaloidów w zbożach - info o projekcie
25/06/19
Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Branży Paszowo - Zbożowej
21/06/19
Zwrot VAT na Ukrainie - informacja od Komisarz C. Malmstrom
21/06/19
Najnowsze informacje z FEFAC - FEFAX 18/2019
21/06/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 20/06/2019
14/06/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 13/06/2019
11/06/19

Jubileusz 60-lecia FEFAC
07/06/19
Najnowsze informacje z FEFAC - FEFAX 18/2019
07/06/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 06/06/2019
05/06/19
Protokół z posiedzenia Civil Dialogue Group - Arable Crops - COP and Seeds - 01 /03/2019
05/06/19
Projekt nowelizacji ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowe
03/06/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 29 maja 2019
28/05/19
Warsztaty COCERAL dot. rynku rolnego na Bałkanach - 17 maja 2019
27/05/19
KE - sytuacja na rynku oleistych - maj 2019
27/05/19
KE - handel oleistymi - maj 2019
27/05/19
KE - bilans zbóż i prognozy - maj 2019
27/05/19
KE - sytuacja na rynku zbóż - maj 2019
27/05/19
KE - handel zbożami - maj 2019
27/05/19
Raport KE - warunki meteorologiczne - maj 2019
27/05/19
Turcja - biuletyn JRC MARS - maj 2019
27/05/19
Monitoring zbiorów i zasiewów - JRC MARS Bulletin - maj 2019
27/05/19
Raport krótkookresowy dot rynków rolnych  - wiosna 2019
24/05/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 23 maja 2019
24/05/19
Deklaracja grupy sterującej FEFAC ws. odpowiedzialnych źródeł pozyskiwania soi
24/05/19
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk nr 3262) - protokół z posiedzenia w dniu 14/05/2019
20/05/19
Propozycja KE dot przepisów o transparentności rynku - maj 2019
20/05/19
Unijny bilans białka paszowego - publikacje KE
20/05/19
Publikacja KZPRiRB "Nasz Rzepak" - maj 2019
20/05/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 16/05/2019
13/05/19
Spotkanie rynkowe w dn. 09/05/2019 poprzedzające Walne Zgromadzenie Członków Izby
13/05/19

Protokół Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24042019 - ws rozpatrzenia informacji MRiRW na temat Narodowego Programu Białka Paszowego
12/05/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 08/05/2019
12/05/19

Aktualności rzepakowe KZPRiRB
12/05/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX 15/2019
06/05/19
Projekt ustawy o znakowaniu non-GMO - pismo Izby do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
06/05/19
ETHOXYQUIN - raport ze spotkania IFFO - FEFAC- DG SANTE
06/05/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 02/05/2019
06/05/19
Biuletyn JRC MARS - rynki rolne Afryki Północnej
06/05/19
GUS - wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 roku
06/05/19

GUS - produkcja i handel zagraniczy produktami rolnymi 2017
06/05/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX 14/2019
30/04/19
Komisja Europejska - sytuacja pogodowa - kwiecień 2019
30/04/19
Komisja Europejska - import soi - kwiecień 2019
30/04/19
Komisja Europejska - rynek oleistych - kwiecień 2019
30/04/19
Komisja Europejska - rynek zbóż - kwiecień 2019
26/04/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 26/04/2019
26/04/19
Dyrektywa UE 2019/633 ws nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach B2B w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
26/04/19
Artykuł "Kształtowanie wizerunku Inspekcji Weterynaryjnej - stracony czas" - dr hab. Andrzej Rudy Życie Weterynaryjne nr 2019/94 (4)
26/04/19

VATu na Ukrainie - list COCERAL i FEDIOL do władz UE
26/04/19

Konferencja przetwóstwa zbóż i piekarstwa IBPRS - Krynica Morska - PROGRAM
26/04/19
Impacts of the digital economy  on the food chain and the CAP
26/04/19

CELCAA - Whats up on April 23rd
26/04/19

WTO Panel Report - Dispute against China's administration of its wheat, rice, and corn
23/04/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 17/04/2019
23/04/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX 13/2019
18/04/19
Materiały na Walne Zgromadzenie Członków IZP - 09/05/2019  
18/04/19
Komisja Europejska - raport krótkookresowy dot rynków rolnych - wiosna 2019
17/04/19
Informacja dot. Negocjacji handlowych UE-USA
17/04/19
Monitoring zasiewów - JRC MARS Bulletin - kwiecień 2019
17/04/19
Informacja KE dot importu soi z USA
16/04/19
Roczny raport FEFAC - 2017-2018
16/04/19
Zielone światło Rady UE do negocjacji handlowych pomiędzy UE i USA
15/04/19

CELCAA Manisest,  CELCAA Newsletter  
15/04/19
Monitoring handlu agri food - styczeń 2019
15/04/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX # 12
15/04/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 11/04/2019
08/04/19

TrigAR-2019-Intrnational Wheat Congress - Argentyna
05/04/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX # 11
05/04/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 04/04/2019
04/04/19

KZPRiRB - Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - 4/2019
03/04/19
Pismo FEFAC do organizacji EMFEMA, zrzeszającej producentów dodatków paszowych, dot. wezwania dostawców pentahydratu siarczanu miedzi od określenia współczynnika M dla długotrwałego zagrożenia dla środowiska wodnego.
02/04/19
Raport KOWR - Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Wielką Brytanią w 2018 roku
02/04/19
Raport KOWR - Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Niemcami w 2018 roku
02/04/19
Newsletter dla członków COCERAL  ne systemu certyfikacji EFISC-GTP
31/03/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 28/03/2019
28/03/19
Europejski Turniej Piłki Nożnej branży zbożowo-paszowej - 2019
27/03/19
Polska Izba Mleka - Pierwszy branzowy standard produkcji bez GMO
27/03/19
Konferencja Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa - Krynica Morska - 22-25/05/2019
26/03/19
Uwagi IZP do projektu zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
26/03/19

Najnowsze informacje z działań FEFAC - FEFAC 10/2019 - 26/03/2019
26/03/19
Pismo IZP do MRiRW ws analizy wykorzystania krajowych źródeł białka i oceny trendów rozwojowych  
26/03/19
Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
25/03/19
KOWR - Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych - marzec 2019
25/03/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 22 marca 2019  
22/03/19
Konsultacje ws priorytetów do Rocznego Programu Prac KE na rok 2020
22/03/19
Oświadczenie CELCAA, Copa-Cogeca i FoodDringEurope dotyczące BREXITu
22/03/19
Spotkanie CELCAA i DG TRADE w ramach grupy dialogu społecznego - 19/03/2019  
22/03/19
Cykl spotkań "Gość Izby" - spotkanie w dniu 15 marca 2019
19/03/19
KFPZ – Wiadomości zbożowe – 15/03/2019
19/03/19
Trzeci przegląd Katalogu Materiałów Paszowych - Rozp. KE 2017/1017
19/03/19
Monitoring zasiewów w UE - marzec 2019 - JRC MARS bulletin
18/03/19
Materiały na posiedzenie Rady IZP - 21/03/2019
15/03/19
40-ta Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej -     22 – 25 maja 2019 roku
15/03/19
Informacja dot. reautoryzacji Ethoxyquin
15/03/19
Propozycje nowych poziomów toksyn T-2 i HT-2
15/03/19
Zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych - nowe rozporządzenie wykonawcze KE
15/03/19
Wskaźniki kalkulacji ceł importowych - 14 marca 2019
12/03/19
1st International Feed Technology Congress
12/03/19
Karlova Burza 2019
12/03/19
IGC - Grains Conference 2019
11/03/19
Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2019
11/03/19
Raporty KE nt sytuacji na rynku zbóż i oleistych - 28 luty 2019
08/03/19
Nowe rozporządzenie wykonawcze KE (2019/368) dot klasyfikacji niektórych towarów wg Nomenklatury scalonej
08/03/19
Technical & Econimical Impact Assessment
07/03/19
KZPRiB - Aktualności rzepakowe - marzec 2019
07/03/19
Wniosek PE o rozporządzenie ws. MRL dla clothanidin, cycloxydim, epoxiconazole, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, meoiquat, Metschinikowia fructicola strain NRRL Y-27328 i prohexadione
07/03/19
VICTAM International 2019 - the world's largest feed & grain event
07/03/19
GUS - Rocznik statystczny rolnictwa 2018
04/03/19
ESFA - ASF research gap analysis
04/03/19
Projekt nowego system etykietowania dla szeregu  grup produktowych w Rosji
01/03/19
Market development and policy aspects of plant protein sector in EU
01/03/19
Wiadomości z FEFAC - FEFAX z dn 01/03/2019
25/02/19
Warsztaty FEFAC - ANFNC dot. bioasekuracji - Bukareszt; 21/02/2019
18/02/19
Seminarium trzodowe IZP - USSEC - 7-8 marca 2019
30/11/18
Prezentacje z Dorocznego Spotkania Branżowego - 28 listopada 2018
02/11/18
Doroczne spotkanie branżowe IZP 2018 - Holiday Inn Aquila, Józefów
22/10/18
Porozumienie Ramowe GIW - GIS
26/09/18
"Rynek po żniwach" - 26/09/2018
02/07/18
Kongres FEFAC - 2018, Lyon, Francja - materiały
16/05/18
Broszura GRAIN & OILSEEDS MARKET in POLND - THE GROWING POTENTIAL
16/04/18
Materiały na Walne Zgromadzenie – 16/04/2018
04/04/18
Projekt nowego regulaminu Kolegium Arbitrów przy IZP
23/02/18
Projekt ProRapeSeed
22/02/2018
MATERIAŁY z Konferencji "Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka GM z perspektywy przemysłu paszowego. Szanse i zagrożenia. ”
02/02/2018
COPA-COGECA / FEFAC Code of Good labelling practices for compound feed for food producing animals - version 1.1 – draft4

Podsumowanie wyników projektu ProLegu   
Administrator Krzysztof Hrycak
Wróć do spisu treści