Izba Zbożowo-Paszowa

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż I Producentów Pasz
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI
Najnowsze dokumenty, opracowania, notatki, wydarzenia
20/01/2020
Wsk. kalk. cen import
 16/01/2019
News FEFAX
10/01/2019Rejestracja
na spotkania
grudzień 2019

Dyrektywa UE 2019/633

GRAIN & OILSEEDS MARKET in POLAND

Projekt ProRape Seed

Podsumowanie
ProLegu więcej

Aktualności dla członków IZP
16/01/20

Debata konferencyjna - Europejska hodowla ptactwa - 6 lutego 2020, Bruksela
16/01/20

Unijne ekologiczne drobiarstwo - opracowanie fancuskiego instytutu ITAVI na zlecenie ERPA
16/01/20
Notyfikacja KE przez WTO ws maksymalnych poziomów pozostałości dla następujacych substancji: chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate i triazoxide oraz projekt przepisów unijnych w tym zakresie
16/01/20
Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - 1/2020 (55), 14 stycznia 2020 r.
16/01/20
Zmiany i sprostowania w odniesieniu do przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich  - Rozp. Wykonawcze KE nr 2020/25
13/01/20

Algieria - nowe informacje dotyczące korzystania z formuły FOB incoterms oraz preferencje dla algierskich przewoźników
10/01/20
Import do UE poprzez Polskę Kukurydzy z Ukrainy i innych krajów trzecich mogących zawierać pochodne pestycydów - pismo europosła K. Jurgiela i odpowiedź MRiRW
08/01/20
GLIFOSAT - rozpoczęcie procesu odnowy rejestracji substancji aktywnej
07/01/20

Brak lub niskie poziomy MRL na świecie - studium rządu USA
02/01/20
GUS - Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w 2019 r
02/01/20
GUS - Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi 2018 r
02/01/20
GUS - ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 r
27/12/19
KE - zboża - grudzień 2019
27/12/19
KE - oleiste - grudzień 2019
27/12/19
Biuletyn JRC MARS - monitring plonów - grudzień 2019
27/12/19
Średniookresowe spojrzenie na rynek rolny - raport KE - grudzień 2019
27/12/19
Grupa robocza KE ds zanieczyszczeń rolniczych - notatka z posiedzenia
27/12/19

Wizja i priorytery działania organizacji European Former Foodstuff Processors Association
20/12/19
Grupa robocza KE ds. zanieczyszczeń środowiska
19/12/19
Przejście z systemu TRACES Classic na TRACES-NT - informacje
19/12/19
KE - zboża - sytuacja rynkowa, handel, warunki pogodowe
19/12/19
KE - oleiste - sytuacja rynkowa oraz handel
19/12/19
Unijny monitor zatwierdzeń pestycydów - EU Pesticide Renewal Monitor - grudzień 2019
19/12/19
COCERAL zatwierdzony jako EFSA Registered Stakeholder
16/12/19
Europejski Zielony Ład - Green Deal
11/12/19
Przedłużenie okresów zatwierdzania substancji czynnych BENFLURALINU, DIMOKSYSTROBINY, FLUAZYNAMU, MANKOZEBU, MEKOPROPU-P, MAPIKWATU, METIRAMU, OKSAMYLU I PIRAKLOSTROBINY
09/12/19
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii ws rosyjskiej kontroli w polskich zakładach zainteresowanych eksportem na rynek Federacji Rosyjskiej
09/12/19
Spotkanie branżowe w fotografii
09/12/19
PREZENTACJE Z DOROCZNEGO SPOTKANIA BRANŻOWEGO IZBY - 5 grudnia 2019
29/11/19
Notes from the Commission Working Group on agricultural contaminants held last October 21st
29/11/19
Inicjatywy dot. pozyskiwania zrównoważonej soi - podsumowanie przygotowane przez COCERAL
26/11/19
Plenary Meeting at DG Santé - Advisory group on the Food Chain and on Animal and Plant Health - 21 listopada 2019
26/11/19
Biuletyn JRC MARS - sytuacja zbiorów w UE - listopad 2019
2611/19
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1792 (...) w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrolu, fipronilu, flupirsulfuronu metylowego, imazosulfuronu, izoproturonu, ortosulfamuronu i triasulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni
22/11/19
Notowania cen soi - 22/11/2019
15/11/19
Decyzja Rady UE dotycząca NPBT
15/11/19
Unijny bilans białka paszowego 2018/19
31/10/19
COCERAL - Raporty dot Mykotoksyn - rok 2015 i rok 2017
15/10/19
Interwencja COCERAL - FEDIOL - FEFAC ws projektu polskich przepisów dot. cen referencyjnych
16/09/19
Kolegium Dyrektorów FEFAC - 5-6 września 2019 - podsumowanie
16/09/19
Rekomendacje FEFAC dot. bioasekuracji w sektorze paszowym
12/09/19
Pismo IZP do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. projektów aktów wykonawczych oraz ustawy ws znakowania "Wolne od GMO"
03/09/19
Raport naukowy EFSA - "Research GAP analysis on African Swine Fever
08/07/19

Ceny referencyjne - pismo Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
03/07/19
Umowa handlowa UE - Mercosur - podsumowanie
21/06/19
Zwrot VAT na Ukrainie - informacja od Komisarz C. Malmstrom
11/06/19

Jubileusz 60-lecia FEFAC
05/06/19
Projekt nowelizacji ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowe
24/05/19
Deklaracja grupy sterującej FEFAC ws. odpowiedzialnych źródeł pozyskiwania soi
26/04/19
Dyrektywa UE 2019/633 ws nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach B2B w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
26/04/19

VATu na Ukrainie - list COCERAL i FEDIOL do władz UE
02/04/19
Newsletter dla członków COCERAL  ne systemu certyfikacji EFISC-GTP
26/03/19
Pismo IZP do MRiRW ws analizy wykorzystania krajowych źródeł białka i oceny trendów rozwojowych  
26/03/19
Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
19/03/19
Trzeci przegląd Katalogu Materiałów Paszowych - Rozp. KE 2017/1017
11/03/19
Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2019
07/03/19
GUS - Rocznik statystczny rolnictwa 2018
Aktualności ogólnodostępne
02/01/20
XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych pt: Jakość rzepaku - wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta" - 17 stycznia 2020
23/12/19
Życzenia Świąteczne i Noworoczne od Prezes Izby
08/11/19

Krajowa Federacja Producentów Zbóż dołączyła do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
10/10/19

III Ogólnokrajowa konferencja - Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej - Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego
18/09/19
Spotkanie z cyklu Gość Izby - 24-25 września 2019
18/09/19
VI Zimowa Giełda Zboża - Zakopane, 8-9 stycznia 2020
Administrator Krzysztof Hrycak
Wróć do spisu treści