Skip to main content

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 z dnia 9 sierpnia 2022 r. dotyczące przygotowania promocji i prezentacji potencjału sektora zbożowo-paszowego w ramach realizowanego zadania pn.: Promocja i prezentacja potencjału sektora zbożowo-paszowego podczas Kongresu Rolników Europejskich 2022.


[PDF] Ściągnij plik w PDF