Skip to main content

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 z dnia 17 maja 2023 r. dotyczące przygotowania promocji potencjału sektora zbożowo-paszowego w ramach realizowanego zadania pn.: Promocja produktów zbożowych podczas Polish Grain Day 2023.


[PDF] Ściągnij plik w PDF