Warunki członkostwa - Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

Warunki członkostwa

Warunki członkostwa w Izbie

Aby zostać naszym członkiem należy czytelnie wypełnić następujące dokumenty:


a następnie odesłać je na nas adres pocztowy:

Izba Zbożowo-Paszowa

ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa

 

Jednorazowe wpisowe wynosi:   500 zł
  


Podstawowa składka miesięczna:
dla mikro - przedsiębiorców 320 zł /miesięcznie
dla małych przedsiębiorców 370 zł /miesięcznie
dla średnich przedsiębiorców 620 zł /miesięcznie
dla pozostałych przedsiębiorców 940 zł /miesięcznie
(kategoryzacja przedsiębiorstw zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Składka branżowa dla członków Zespołów Branżowych ustalana w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży.Główne Produkty Izby dla członków


Informacyjne:

  • newslettery wydawane w cyklu tygodniowym informujące o aktualnym stanie rynku zbożowego (skup, ilości, ceny),

  • okresowe oceny rynku zbożowego w sezonie gospodarczym (szacunki zbioru zbóż, główne elementy podażowo-popytowe, kształtowanie się cen, prognozy, wnioski),

  • bieżąca obsługa informacyjna w zakresie nowych przepisów prawnych w Polsce i w UE oraz ich projekty.


Formalno-merytoryczne:

  • wzory umów,

  • systemy oceny jakości,

  • standardy jakości.


Członkowie systematycznie otrzymują informacje rynkowe w postaci:

  • newslettera,

  • bieżącej korespondencji ogólnej oraz zespołowej.Izba Zbożowo Paszowa
Wróć do spisu treści