Skip to main content

W czwartek 1 grudnia Sejm RP , zgodnie z rekomendacją Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjął nowelizację ustawy o paszach z poprawką, wydłużającą moratorium na zakaz stosowania pasz opartych o komponenty GMO do 1 stycznia 2025 r. Za projektem ustawy głosowało 417 posłów, przeciw było 13, a wstrzymało się 11.