Skip to main content

PREcisionMIX 2.0 ma na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 15 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

STRONA PROJEKTU: https://precisionmix.eu/

Celem wdrażanej technologii jest istotne zwiększenie poziomu automatyacji, szybkości i precyzji procesu mikronaważania i mikrodozowaina substancji i składników produktów premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy i środowiska naturalnego.

Zadania prowadzone będą w trzech obszarach: branżowym, naukowym i przemysłowym, co doprowadzi do osiągnięcia rezultatu w postaci uruchomienia instalacji pilotażowej opartej na nowo-wypracowanej technologii.

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz odpowiada za zebranie i analizę doświadczeń branży w zakresie stosowanych technik mikronaważania, przeprowadzenie szkoleń na zasadzie peer-to-peer w zakresie osiąganych w operacji wyników oraz upowszechnianie w branży rezultatów operacji, jak również prowadzenie strony internetowej projektu i innych niezbędnych działań w zakresie wymiany branżowego know-how.