Skip to main content

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski i Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska podpisali dziś porozumienie po spotkaniu dotyczące usprawnienia kontroli fitosanitarnej eksportowanych z Polski zbóż. W załączniku przesyłamy treść ustaleń.