Skip to main content

12-13 października 2023 roku Izba Zbożowo-Paszowa była gospodarzem 63. edycji European Commodities Exchange. Tegoroczna edycja okazała się wyjątkowa nie tylko ze względu na fakt, że po raz pierwszy odbyła się w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także ze względu na rekordową frekwencję. Wydarzenie w formie targów odbyło się warszawskim Centrum Expo XXI. Wśród wystawców znalazły się największe na świecie firmy, w tym handlowcy, przetwórcy zbóż, producenci pasz. Jak podkreślają organizatorzy, w wydarzeniu wzięło udział ponad 4000 osób.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej podsumowując wydarzenie podkreśliła, że Warszawa przez dwa dni stała się centrum dialogu o najważniejszych wyzwaniach dla europejskiego i światowego rynku rolno-spożywczego. „W dobie niepewności na globalnych rynkach stworzyliśmy przestrzeń do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach związanych z agresją Rosji na Ukrainę, mechanizmów solidarnościowych oraz wyzwań rynkowych” – wskazała Monika Piątkowska.

W trakcie inauguracji, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus mówił, że „dwa lata pandemii, jak również wojna w Ukrainie okazały nam jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe dla każdego kraju, kontynentu, dla świata”.

Części targowej European Commodities Exchange towarzyszyła część konferencyjno-warsztatowa, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z prognozami dotyczącymi rynku zbóż, nasion oleistych i biopaliw, a także zapotrzebowania na paszę dla zwierząt oraz z zagadnieniami związanymi z przyszłością transportu kolejowego oraz wpływem klimatu na rolnictwo.

Z przedstawionych przez ekspertów Strategie Grains wynika, że globalna produkcja zbóż w sezonie 2023/2024 będzie o 2% niższa niż w poprzednim sezonie, przy czym największe zmiany dotyczą jęczmienia (-8%) oraz soi (+9%).

Z prezentowanych podczas ECE prognoz wynika, że branża spodziewa się większej produkcji soi w Ameryce Południowej i nasion słonecznika w Rosji, co przyczyni się do wzrostu koniunktury. Z drugiej strony rosnąca niepewność co do gospodarki Chin może ograniczyć popyt, a ogromne zapasy chińskiej soi mogą osłabić chiński import. Zdaniem ekspertów duże zapasy soi będą ciążyć na światowym rynku nasion oleistych.

W dyskusjach zwracano także uwagę na kluczowe czynniki ryzyka dla branży rolno-spożywczej na świecie tj.  pogoda (efekty El Nino), wojna na Ukrainie, wzrost gospodarczy Chin, polityka i polityka dotycząca biopaliw, ryzyko kursowe oraz obciążenia podatkowe.

W kontekście problemów dla europejskiego rynku rolnego, wskazywano też na ulewne deszcze w Skandynawii, suchość i wysokie temperatury wczesną jesienią w Bułgarii i południowej Rumunii, ale także wilgotne warunki do siewu pszenicy ozimej w Skandynawii i brak opadów w południowej Europie. Eksperci przewidują, że złe wyniki zbiorów jęczmienia jarego, wysokie ceny jęczmienia browarnego i skrócone okno siewu mogą stanowić zachętę dla rolników do zwiększania areału jęczmienia jarego w północnej UE.

W odniesieniu do popytu na paszę oczekuje się, że światowy popyt wzrośnie w sezonie 2023/2023 wzrośnie o 2%.

Wydarzenie stanowiło także okazję do pogłębionej dyskusji na temat bieżącej sytuacji na rynku krajowym. Notowane w ostatnich dniach sprzyjające warunki pogodowe praktycznie na terenie całego kraju wpłynęły na przyspieszenie zbiorów kukurydzy na ziarno. Eksperci Izby Zbożowo-Paszowej szacują, że zaawansowanie zbiorów na północy kraju wynosiło ponad 20%, a obecne plony osiągane przez rolników zawierają się przedziale 6-10 t/ha. Wraz z postępem zbiorów, plony powinny być nieco wyższe. Nabierające tempa zbiory wywierają presję na ceny ziarna kukurydzy. W zależności od regionu, ceny oferowane przez przetwórców za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) zawierają się w przedziale od 380 PLN/t na południowym-wschodzie do 470 PLN/t na zachodzie i północy kraju. Z kolei, ceny kukurydzy suchej kształtują się w przedziale 680-800 PLN/t.

 

W kuluarach uczestnicy rozmawiali także o szansach oraz wyzwaniach związanych z przyszłym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. Byli oni zgodni, że istotne jest to, by zboże z Ukrainy nie pozostało w Polsce, by polskie firmy mogły to pomóc w tranzycie zboża do krajów afrykańskich, czy pozostałych krajów Unii Europejskiej, które są tradycyjnymi importerami zboża np. do Hiszpanii, Portugalii czy Włoch. Uczestnicy targów wskazywali, że przy skutecznej koordynacji działań i odpowiedniej infrastrukturze jesteśmy w stanie skutecznie realizować zadania solidarnościowe, bo „na współpracy polsko-ukraińskiej mogą zyskać obie strony”.

W gronie partnerów wydarzenia znalazły się firmy takie jak: AVES, BayWa, Bunge, BZK Group, Cefetra, Control Union, Hamilton, LDC, Peterson, Thegra Poland, Cargill, SGS i ED&F MAN oraz GTC Agro i Javelot. Portal farmer.pl, Portal Spożywczy, Agrokonsument, Przedsiębiorca Rolny oraz Top Agrar objęły wydarzenie patronatem medialnym.