Skip to main content

Podmiot gospodarczy pod firmą MONDRY Sp. z o.o. zajmuje się handlem zbożami i działa na rynku od kwietnia 2022 roku. Posiada 100% udział kapitału krajowego.