Kolegium Arbitrów - Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

Kolegium Arbitrów

Kolegium Arbitrów

Na potrzeby naszych członków, a także firm spoza naszej organizacji, przy Izbie Zbożowo-Paszowej funkcjonuje od dwóch kadencji reaktywowane Kolegium Arbitrów, powołane w celu rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży towarów rolnych.


Warunkiem rozpatrywania sprawy przez Kolegium jest odpowiedni zapis w umowie kupna – sprzedaży, iż ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy.


BIURO:  Kolegium Arbitrów przy Izbie Zbożowo-Paszowej
              Ul. Wspólna 56
              00-684 Warszawa


Skład Kolegium Arbitrów do uzyskania w Biurze IZP

Izba Zbożowo Paszowa
Wróć do spisu treści