Skip to main content

Blisko 350 osób wzięło udział w organizowanej przez Izbę Zbożowo-Paszową I edycji Polish Grain Day. W wydarzeniu dotyczącym bieżących wyzwań dla branży rolno-spożywczej uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej i eksperci z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska, otwierając wydarzenie, podkreśliła, że „rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła diametralnie poczucie bezpieczeństwa w każdym wymiarze – od militarnego, przez gospodarczy, po wymiar żywnościowy”. Piątkowska zaznaczyła, że "obecna sytuacja stawia nasz kraj w historycznej roli do spełnienia".

Gościem specjalnym wydarzenia był wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W swoim przemówieniu wicepremier zapewnił o wspólnym wysiłku rządu, branży zbożowo-paszowej, Komisji Europejskiej na rzecz pomocy Ukrainie.

„Rozmawiamy dziś o tym jak pomóc Ukrainie, o tym jak pomóc w eksporcie zbóż przez Polskę. Liczymy jako polski rząd na wskazówki i rekomendacje branży zbożowo-paszowej” - stwierdził wicepremier Kowalczyk. Informując o dramatycznej sytuacji na ukraińskich terenach rolniczych, dodał, że "żyjemy w zupełnie innych warunkach, okolicznościach niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni od lat. Żyliśmy z poczuciem stabilności, wolnego rynku, swobody przepływu towarów, ale wszystko zmieniło się 24 lutego".

W imieniu Ambasadora Ukrainy w Polsce do przedstawicieli polskiego rządu i przedstawicieli branży zbożowo-paszowej zwrócił się bezpośrednio Radca Ambasadora Igor Baraniecki. "W tej trudnej sytuacji widać, kto jest prawdziwym przyjacielem i partnerem Ukrainy. Potrzebne są twarde decyzje i tu kieruję podziękowania dla Polski" - podkreślił Radca Ambasadora Andrija Deszczycy.

W kolejnej części wydarzenia uczestnicy wysłuchali prelekcji analityka Mirosława Marciniaka nt. światowego bilansu zbóż i prognozy produkcji w Europie, a także dwóch paneli dyskusyjnych „Światowy i krajowy rynek zbóż w nadchodzącym sezonie. Czy świat stoi w obliczu głodu?" oraz „Ukraina”. Marciniak ocenił, że możliwości przeładunkowe w polskich portach na 600-700 tys. ton.

Goście Polish Grain Day wzięli udział także w części targowej oraz uroczystej Gali Dinner, podczas której odbyła się licytacja charytatywna.

Organizatorem Polish Grain Day jest Izba Zbożowo-Paszowa – działająca od 1997 roku organizacja branżowa, zrzeszająca ponad 60 firm, reprezentujących łącznie ok. 70% potencjału polskiego rynku zbóż i ponad 50% rynku paszowego.

Partnerami Głównymi wydarzenia są firma Vittera, firma Louis Dreyfus Company Polska oraz Towarowa Giełda Energii.

Partnerami strategicznym: firma Cargill Polska, Thegra Poland, FOSS Polska oraz USSEC.

Partnerami: firma DAKU, BST Brokers, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, firma Bunge oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Polish Grain Day został objęty patronatem medialnym przez portale: Farmer.pl, Świat Rolnika oraz Portal Spożywczy. Za rok Izba będzie gospodarzem jednej z największych imprez branżowych na świecie - Europejskiej Giełdy Towarowej (European Commodities Exchange). ECE odbędzie się 12 i 13 października 2023 r. w Warszawie.