Skip to main content

20 kwietnia odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie w ramach organizowanego przez Izbę Zbożowo-Paszową cyklu spotkań „Gość Izby”. W tym roku poświęcone było ono prelekcji dotyczącej unijnego projektu PrecisionMix 2.0.

Celem projektu Precision Mix 2.0, realizowanego przez Cargill, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Izbę Zbożowo-Paszową jest zwiększenie poziomu automatyzacji, szybkości i precyzji procesu mikronaważania i mikrodozowaina substancji i składników produktów premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy i środowiska naturalnego), a także prezentacja nowych firm członkowskich.

Mikrodozowanie w produkcji pasz

Szymon Borsut i Aleksandra Bienias z firmy Cargill wygłosili prelekcję pt. „Projekt Precision Mix 2.0. (Microdozowanie)”, w którym przedstawiali kolejne etapy inwestycji w automatyczne microdozowanie dla linii produkcyjnych I, II i III w zakładzie produkcyjnym nr 1 w Kiszkowie.

W założeniach projektu wskazali m.in.: zmniejszenie kontaktu pracowników z substancjami drażniącymi i niebezpiecznymi, skrócenie czasu przebywania pracowników w obszarach o podwyższonym zapyleniu, zmniejszone nakłady pracy manualnej, zredukowanie czasu przygotowania naważki surowcowej. Wskazali również na zmniejszenie ilości odpadów surowców i opakowań, większą powtarzalność procesu naważania micro, czy zmniejszenie błędu i omylności ludzkiej mającego wpływ na jakość produktu.

Receptura produktów

Dr hab. Sebastian Kaczmarek, prof. UPP, przedstawił z kolei obecnym na spotkaniu przedstawicieli branży zbożowo-paszowej i sektora rolno-spożywczego stan przed modernizacją, analizę homogenności, analizę recepturowa produktów, analizę właściwości fizycznych surowców, ale także przedstawił problematykę ekspozycji pracowników na pyły, zidentyfikowane problemy i podjęte prace rozwojowe oraz zakres prac w ramach etap III.

Operacja pt. Precision Mix 2.0 mająca na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.