MATERIAŁY z Konferencji Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka GM z perspektywy przemysłu paszowego. Szanse i zagrożenia. - Izba Zbożowo-Paszowa

IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ
Przejdź do treści

MATERIAŁY z Konferencji Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka GM z perspektywy przemysłu paszowego. Szanse i zagrożenia.

Administrator Krzysztof Hrycak
Wróć do spisu treści