Konferencja MRiRW IZP oraz Danube Soya - Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

Konferencja MRiRW IZP oraz Danube Soya

MRiRW IZP oraz Danube Soya
Konferencja
Ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu
roślin strączkowych na cele paszowe,
jako czynnik bezpieczeństwa
żywnościowego kraju.
OCENA PRZYDATNOŚCI
KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ
BIAŁKA ROŚLINNEGO
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
– WYBRANE WYNIKI PROGRAMU
WIELOLETNIEGO 2011-2015
Możliwości uprawy
i przetwarzania soi w Polsce
Zastosowanie lokalnego białka w Europie
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa
– niewykorzystany potencjał
krajowego białka paszowego
Administrator Krzysztof Hrycak
Wróć do spisu treści