Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści
Archiwum 2020r.
Notowania KZPRiRB
Notowania cen rzepaku
w Polsce i w Europie przygotowane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
Newsletter IZP
lata 2020 i 2019
Wsk. kalkulacji ceł importowych
archiwum do 2020
Informacje FEFAC
22/07/20
Francuskie przepisy dot. NGT (mutagenezy) - stanowisko organizacji branzówych: COCERAL i FEFAC
05/06/20
Walne Zgromadzenie Członków Europejskiej Federacji Producentów Pasz FEFAC - 3 czerwca 2020
17/03/20
Wspólny list COCERAL, FEDIOL i FEFAC dot COVID-19 do Prezydent Ursuli von der Leyen
16/03/20
COVID-19 – telekonferencja FEFAC dotycząca sytuacji w UE
26/02/20
Broszura z okazji 60-lecia FEFAC  
24/01/20
Uwagi FEFAC zgłoszone do konsultacji EFSA ws uaktualnionych wytycznych dot. Odnowienia autoryzacji dodatków paszowych
23/01/20
Zgłoszenia do RASFF w 2019 r - podsumowanie FEFAC
16/09/19
Kolegium Dyrektorów FEFAC - 5-6 września 2019 - podsumowanie
16/09/19
Rekomendacje FEFAC dot. bioasekuracji w sektorze paszowym
11/06/19

Jubileusz 60-lecia FEFAC
24/05/19
Deklaracja grupy sterującej FEFAC ws. odpowiedzialnych źródeł pozyskiwania soi
Informacje COCERAL
22/07/20
Francuskie przepisy dot. NGT (mutagenezy) - stanowisko organizacji branżowych: COCERAL i FEFAC
08/06/20
COCERAL - posiedzenia Komitetów Roboczych oraz Walne Zgromadzenie Członków
22/04/20
Rumuński zakaz eksportu materiałów rolnych - działania COCERAL - FEFAC - FEDIOL - pismo interwencyjne i podziękowania dla Komisarza J.Wojciechowskiego
20/04/20
MRL haloxyfopu w siemieniu lnianym - wspólne pismo COCERAL i FEDIOL
10/04/20
European Parliament on Covid 19 and food&feed supply chains- Written questions
08/04/20
Awaryjne użycie Chloropiryfosu i Chloropiryfosu-metylu
08/04/20
Niskie poziomy obecności GMO - uaktualnienie 07.04.2020
31/03/20
Sytuacja na rynku zbóż - marzec 2020
31/03/20
Sytuacja na rynku zbóż - bilanse - marzec 2020
31/03/20
Warunki agro-meteo
31/03/20
Sytuacja na rynku oleistych
18/03/20
Wyjście UK z Unii a kwestia Irlandii Północnej;  tzw protokół współpracy z Irlandią Północną - informacja DG SANTE
18/03/20
Odpowiedź COCERAL na harmonogram działań w programie “Sustainable food – ‘farm to fork’ strategy
27/02/20
Tylko do użytku członków Izby - COCERAL fine tuned  EXCEL version of the active substance tracker - a tool that focuses on the key active substances at risk  of cut-off due to hazard-based criteria of common interest
17/02/20
New Plant Breeding Techniques - uaktualnienie COCERAL - luty 2020
06/02/20
Kwas cyjanowodorowy w siemieniu lnianym - dane przekazane przez COCERAL do KE
04/02/20
BREXIT Podsumowanie negocjacji przygotowane przez COCERAL
03/02/20
Pismo COCERAL do KE dotyczące alkaloidów opium
30/01/20
Kwestie bezpieczeństwa żywności podczas wizyty amerykańskiego Sekretarza Stanu ds Rolnictwa p. Sony Perdue
22/01/20
Umowa handlowa USA - Chiny - podsumowanie
21/01/20
GLIFOSAT - uaktualnienie informacji bieżących przez COCERAL
08/01/20
GLIFOSAT - rozpoczęcie procesu odnowy rejestracji substancji aktywnej
20/12/19
Grupa robocza KE ds. zanieczyszczeń środowiska
29/11/19
Notes from the Commission Working Group on agricultural contaminants held last October 21st
29/11/19
Inicjatywy dot. pozyskiwania zrównoważonej soi - podsumowanie przygotowane przez COCERAL
31/10/19
COCERAL - Raporty dot Mykotoksyn - rok 2015 i rok 2017
15/10/19
Interwencja COCERAL - FEDIOL - FEFAC ws projektu polskich przepisów dot. cen referencyjnych
26/04/19

VATu na Ukrainie - list COCERAL i FEDIOL do władz UE
02/04/19
Newsletter dla członków COCERAL  ne systemu certyfikacji EFISC-GTP
Pozostałe informacje
14/09/20
Prognozy zbiorów KE - Biuletyn JRC MARS - sierpień 2020
07/09/20
Publikacja US International Trade Commission (ITC) Volume 1 |Global Economic Impact of Missing and Low Pesticide Maximum Residue Levels.
17/08/20
Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w statystyce rolniczej do prognozowania powierzchni upraw rolnych i ogrodniczych
14/08/20
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim
10/08/20

BIULETYN The U.S. Sustainability Alliance
27/07/20
Spotkanie podgrupy roboczej Zespołu ds. Odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO
24/07/20
Biuletyn MARS - monitoring zbiorów w Rosji - czerwiec 2020
24/07/20
Biuletyn MARS - monitoring zbiorów w Kazachstanie - czerwiec 2020
22/07/20
Francuskie przepisy dot. NGT (mutagenezy) - stanowisko organizacji branzówych: COCERAL i FEFAC
20/07/20
Kolejna interwencja IZP ws stawek VAT - pismo z 14 lipca 2020
13/07/20
Krótkoterminowa prognoza KE na rynki rolne - lato 2020
03/07/20
Kalkulacja ceł importowych - CŁA NA POZIOMIE ZERO - 2 lipca 2020
30/06/20
Sytuacja na rynku zbóż - 25/06/2020
30/06/20
Globalna sytuacja rynkowa - 25/06/2020
30/06/20
Warunki agro-meteo - czerwiec 2020
30/06/20
Sytuacja na rynku roślin oleistych i białkowych - 25/06/2020
26/06/20

Podsumowanie stanowiska firmy BAYER dot maksymalnych poziomów pozostałości (MRL) oraz tolerancji importowych (IT) w stosunku do soi
16/06/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) - 16 czerwca 2020
15/06/20
JRC MARS Bulletin - monitoring zbiorów w Europie - czerwiec 2020
15/06/20
JRC MARS Bulletin - monitoring zbiorów w Afryce Północnej - Maroko, Algieria, Tunezja, Libia i Egipt
15/06/20
JRC MARS Bulletin - monitoring zbiorów na Ukrainie
10/06/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) - 10 czerwca 2020
10/06/20
Umowa handlowa UE - Wietnam
09/06/20

AMIS - Market Monitor  
09/06/20

IDH European Soy Monitor (2 wydanie)
03/06/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) - 03.06.2020
03/06/20

Opracowanie Instytutu Friedrich-Loeffler dot. stabilności ASF w uprawach poddanych obróbce cieplnej
03/06/20
Raporty STRATEGIE GRAINS - unijny i światowy rynek zbóż
01/06/20
KE - Rynek zbóż (kursy walut, raport USDA) - maj 2020
01/06/20
KE - Sytuacja na rynku zbóż (bilans, zasiewy, produkcja - maj 2020
01/06/20
KE - Sytuacja agro-meteo - maj 2020
01/06/20
KE - unijny handel zbożami w okresie lipiec'19 - marzec '20
27/05/20

Virtual IGC Grains Conference 2020 - "Reshaping the globalisation of the grains, oilseeds and rice sectors"
27/05/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) - 27.05.2020
26/05/20
Zaproszenie - Donau Soja International online BUYERS MISSION 2020
26/05/20
Konsultacje KE - Uznanie równoważności ukraińskich przepisów dotyczących certyfikacji materiału siewnego roślin zbożowych
26/05/20
Unijna strategia FARM TO FORK - dokument bazowy, Q&A oraz analiza COCERAL
26/05/20
Publikacja rządu Wlk. Brytanii ws przyszłości umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i Wlk. Brytanią
26/05/20
Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 - dokument bazowy, Q&A oraz analiza COCERAL
25/05/20
Cudzoziemcy w rolnictwie - informacja
21/05/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) 18/05/2020
20/05/20
GUS - Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku
20/05/20
Biuletyn JRC MARS - Monitoring zbiorów w UE  - maj 2020
20/05/20
Biuletyn JRC MARS - Monitoring zbiorów w krajach sąsiadujących z UE - TURCJA - maj 2020
15/05/20
Finalna opinia naukowa EFSA dotycząca ryzyka dla zrowia publicznego obecności ochratoksyny A (OTA) w żywności
15/05/20

Wniosek państw Ameryki Południowej o zawieszenie obniżenia maksymalnych poziomów pozostałości dla środków ochrony roślin w związku z Covid-19
14/05/20
Zapytanie IZP do Ministerstwa Finansów ws stawek VAT na pasze - pismo IZP oraz odpowiedź MF
14/05/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) 14.05.2020  
05/05/20
Szacowanie ryzyka skumulowanego oddziaływania pestycydów  przeprowadzone przez EFSA
04/05/20
Sytuacja na unijnym rynku zbożowym - 30 kwietnia 2020
04/05/20
Sytuacja na globalnych rynkach zbożowych - 30 kwietnia 2020
04/05/20
Rynek roślin oleistych i białkowych - kwiecień 2020
04/05/20
Warunki agrometeo - kwiecień 2020
04/05/20
Handel zbożami w okresie lipiec 2019 - styczeń 2020
04/05/20
Handel oleistymi w okresie lipiec 2019 - styczeń 2020
30/04/20
KZPRiRB - Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020)
27/04/20
JRC MARS Bulletin - Monitoring zbiorów w Europie - kwiecień 2020
27/04/20
JRC MARS Bulletin - Monitoring zbiorów - Afryka Północna (Maroko, Algieria, Tunezja, Libia i Egipt) - kwiecień 2020
22/04/20
Opinia Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych na temat nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
22/04/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) KZPRiRB
21/04/20
Krótkookresowe perspektywy dla unijnych rynków rolnych w 2020 roku - wiosna 2020
20/04/20
Badania brytyjskich naukowców dot. ryzyka przenoszenia koronawirusa Covid-19 poprzez żywność oraz materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością
20/04/20
Polski handel zagraniczny podstawowymi produktami rolno-spożywczymi w 2019 r.
17/04/20
Komunikat PKBiPB: w 2019 roku wzrosła krajowa produkcja biokomponentów i znaczenie branży dla rolnictwa i gospodarki
16/04/20
Informator cenowy KZPRiRB umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) - 16.04.2020
16/04/20
POSTULATY BRANŻY ZBOŻOWO-PASZOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIOCÓW W CZASIE PANDEMII COVID-19
15/04/20

Odpowiedź MRiRW ws tzw "zielonych korytarzy
09/04/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku - 09/04/2020
08/04/20

Nowa tarcza  finansowa dla firm i pracowników
08/04/20

Autoryzowane odpowiedzi GIS na pytania przemysłu spożywczego ws COVID-19
03/04/20
Raport dot rezultatów monitoringu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych i innych substancji u zwierząt i w produktach pochodzących od zwierząt w 2018 roku
03/04/20
Doroczny raport EFSA dot obecności pozostałości pestycydów w żywności w UE
03/04/20

Redukcja środków ochrony roślin (PPP) - list Społeczeństwa Obywatelskiego do Komisji
03/04/20
Ankieta poświęcona ocenie tzw. Tarczy Antykryzysowej, sytuacji firm oraz kondycji branży IZP
03/04/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku - 03/04/2020
31/03/20
EU PESTICIDE RENEWAL MONITOR - Luty 2020
31/03/20
Komentarz Moniki Piątkowskiej, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej dla portalu farmer.pl nt. krajowego rynku zbóż
30/03/20
KORW - Rynek zbóż - raport 22/2020
20/03/20
Informator cenowy umów terminowych rzepakuKZPRiRB - 27.03.2020
20/03/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020)
20/03/20

Donau Soja - raport na rynku soi non-GM - marzec 2020
19/03/20
Opinia naukowa EFSA - Ocena ryzyka obecności aflatoksyn w żywności
18/03/20
Wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych PL
18/03/20
Wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych EN
16/03/20
Pismo IZP do Ministerstwa Rozwoju ws COVID-19
16/03/20
Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - 3/2020 (57), 14 marca 2020 r. przygotowane przez KZPRiRB
16/03/20
Informator cenowy umów terminowych rzepaku (zbiór 2020) przygotowany przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.  
13/03/20

Stanowisko KIG: rozwiązania dla biznesu w obliczu pandemii COVID-19
13/03/20
Obniżenie stawki podatku VAT na niektóry wyroby medyczne i biobójcze - projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów
09/03/20
Polski handel zagraniczny zbożami w pierwszej połowie sezonu 2019/2020
09/03/20
Polski handel zagraniczny produktami mięsnymi w 2019 r.
27/02/20

Zmiana ustawy o kontroli jakości żywności - przejęcie zadań Inskecji Handlowej przez IJHARS
26/02/20
Średniookresowe spojrzenie na rynki rolne UE w okresie 2019 - 2030 - podsumowanie i pełny raport  
24/02/20

60-ta Giełda Zbożowa, Berlin, 29-30.10.2020 / 60th European Commodities Exchange, Berlin, October 29 & 30, 2020
21/02/20

Urzędowy Plan Kontroli Pasz na rok 2020
21/02/20
Agro Akademia Soi - Wiechlice - 27/02/2020
21/02/20
Opinia Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie współuwodornienia
21/02/20
Raporty KE - Komitet ds Organizacji Rynków Rolnych - styczeń 2020
20/02/20
Posiedzenie Komitetu Stałego - ds Żywienia Zwierząt (SCoPAFF Animal Nutrition) - 10-12 lutego 2020
19/02/20
Znakowanie "Wolne od GMO" - przepisy krajowe
17/02/20
Odpowiedź Polski na pytania / zastrzeżenia KE dot kwestii cen referencyjnych ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
13/02/20
Newsletter KZPRiRB - Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - luty 2020
06/02/20

Zrównoważone użycie środków ochrony roślin: niewielki postęp w pomiarze i redukacji ryzyka
05/02/20
Szczegółowe zasady, reguły i wymagania w zakresie sprzedaży pszenicy za pomocą platformy żywnościowej
04/02/20
BREXIT Projekty dyrektyw negocjacyjnych
03/02/20

Belgijskie wytyczne dot. Zarządzania pozostałościami pestycydów w paszach - wersja językowa EN i FR
30/01/20
Raport KOWR - Informacja o sytuacji na rynku zbóż - grudzień 2019
30/01/20
Raport KOWR - Informacja o sytuacji na rynku rzepaku - grudzień 2019
28/01/20
JRC MARS Bulletin - Monitoring zbiorów - styczeń 2020
24/01/20
Nasz Rzepak / styczeń 2020 - publikacja KZPRiRB
23/01/20
Wizyta przedstwicieli IZP na giełdzie Verein der Getreidehändler der Hamburger Börse e.V.
23/01/20
Szkolenie GAFTA - Commodity Dispute Resolution Course - Warszawa - 25-26 marca 2020
23/01/20

New WTO database on Services regulations & statistics - includes Transport
21/01/20

BREXIT - przyszłe relacje UE i UK
16/01/20

Debata konferencyjna - Europejska hodowla ptactwa - 6 lutego 2020, Bruksela
16/01/20

Unijne ekologiczne drobiarstwo - opracowanie fancuskiego instytutu ITAVI na zlecenie ERPA
16/01/20
Notyfikacja KE przez WTO ws maksymalnych poziomów pozostałości dla następujacych substancji: chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate i triazoxide oraz projekt przepisów unijnych w tym zakresie
16/01/20
Aktualności z rynku rzepaku i biopaliw - 1/2020 (55), 14 stycznia 2020 r.
16/01/20
Zmiany i sprostowania w odniesieniu do przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich  - Rozp. Wykonawcze KE nr 2020/25
13/01/20

Algieria - nowe informacje dotyczące korzystania z formuły FOB incoterms oraz preferencje dla algierskich przewoźników
10/01/20
Import do UE poprzez Polskę Kukurydzy z Ukrainy i innych krajów trzecich mogących zawierać pochodne pestycydów - pismo europosła K. Jurgiela i odpowiedź MRiRW
07/01/20

Brak lub niskie poziomy MRL na świecie - studium rządu USA
02/01/20
XIII Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych pt: Jakość rzepaku - wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta" - 17 stycznia 2020
02/01/20
GUS - Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w 2019 r
02/01/20
GUS - Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi 2018 r
02/01/20
GUS - ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 r
27/12/19
KE - zboża - grudzień 2019
27/12/19
KE - oleiste - grudzień 2019
27/12/19
Biuletyn JRC MARS - monitring plonów - grudzień 2019
27/12/19
Średniookresowe spojrzenie na rynek rolny - raport KE - grudzień 2019
27/12/19
Grupa robocza KE ds zanieczyszczeń rolniczych - notatka z posiedzenia
27/12/19

Wizja i priorytery działania organizacji European Former Foodstuff Processors Association
23/12/19
Życzenia Świąteczne i Noworoczne od Prezes Izby
19/12/19
Przejście z systemu TRACES Classic na TRACES-NT - informacje
19/12/19
KE - zboża - sytuacja rynkowa, handel, warunki pogodowe
19/12/19
KE - oleiste - sytuacja rynkowa oraz handel
19/12/19
Unijny monitor zatwierdzeń pestycydów - EU Pesticide Renewal Monitor - grudzień 2019
19/12/19
COCERAL zatwierdzony jako EFSA Registered Stakeholder
16/12/19
Europejski Zielony Ład - Green Deal
11/12/19
Przedłużenie okresów zatwierdzania substancji czynnych BENFLURALINU, DIMOKSYSTROBINY, FLUAZYNAMU, MANKOZEBU, MEKOPROPU-P, MAPIKWATU, METIRAMU, OKSAMYLU I PIRAKLOSTROBINY
09/12/19
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii ws rosyjskiej kontroli w polskich zakładach zainteresowanych eksportem na rynek Federacji Rosyjskiej
09/12/19
Spotkanie branżowe w fotografii
09/12/19
PREZENTACJE Z DOROCZNEGO SPOTKANIA BRANŻOWEGO IZBY - 5 grudnia 2019
26/11/19
Plenary Meeting at DG Santé - Advisory group on the Food Chain and on Animal and Plant Health - 21 listopada 2019
26/11/19
Biuletyn JRC MARS - sytuacja zbiorów w UE - listopad 2019
2611/19
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1792 (...) w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrolu, fipronilu, flupirsulfuronu metylowego, imazosulfuronu, izoproturonu, ortosulfamuronu i triasulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni
22/11/19
Notowania cen soi - 22/11/2019
15/11/19
Decyzja Rady UE dotycząca NPBT
15/11/19
Unijny bilans białka paszowego 2018/19
08/11/19
Krajowa Federacja Producentów Zbóż dołączyła do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
10/10/19
III Ogólnokrajowa konferencja - Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej - Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego
18/09/19
Spotkanie z cyklu Gość Izby - 24-25 września 2019
18/09/19
VI Zimowa Giełda Zboża - Zakopane, 8-9 stycznia 2020
12/09/19
Pismo IZP do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. projektów aktów wykonawczych oraz ustawy ws znakowania "Wolne od GMO"
03/09/19
Raport naukowy EFSA - "Research GAP analysis on African Swine Fever
08/07/19

Ceny referencyjne - pismo Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych
03/07/19
Umowa handlowa UE - Mercosur - podsumowanie
21/06/19
Zwrot VAT na Ukrainie - informacja od Komisarz C. Malmstrom
11/06/19

Jubileusz 60-lecia FEFAC
05/06/19
Projekt nowelizacji ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowe
26/03/19
Pismo IZP do MRiRW ws analizy wykorzystania krajowych źródeł białka i oceny trendów rozwojowych  
26/03/19
Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
19/03/19
Trzeci przegląd Katalogu Materiałów Paszowych - Rozp. KE 2017/1017
11/03/19
Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2019
07/03/19
GUS - Rocznik statystczny rolnictwa 2018
Wróć do spisu treści