Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści
Szanowni Państwo,
w ubiegłym tygodniu Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych, której członkiem jest Izba Zbożowo-Paszowa, skierowała do Ministra Zdrowia pismo ws. włączenia do grup priorytetowych objętych planem szczepień przeciwko COVID-19 pracowników zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.
Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa poinformować, że Izba Zbożowo-Paszowa została członkiem konsorcjum realizującego projekt „PrecisionMDC 2.0" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 - 2020. Grupa opracuje i wdroży na skalę przemysłową znaczące udoskonalenie technologiczne w procesie produkcji premiksów zwierzęcych. Celem wdrażanej technologii jest istotne zwiększenie poziomu automatyacji, szybkości i precyzji procesu mikronaważania i mikrodozowaina substancji i składników produktów premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy i środowiska naturalnego. Zadania prowadzone będą w trzech obszarach: branżowym, naukowym i przemysłowym, co doprowadzi do osiągnięcia rezultatu w postaci uruchomienia instalacji pilotażowej opartej na nowo wypracowanej technologii.

Polecamy uwadze kompleksową informację rynkową przygotowaną przez zespół Izby Zbożowo-Paszowej: "Opracowanie na temat aktualnej sytuacji oraz prognoz dla wybranych branż sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 oraz rekomendacje zmian określonych regulacji prawnych wpływających na funkcjonowanie rynków rolnych". Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Izby do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz PROW 2014-2020. Więcej...

Zapraszamy do przeczytania aktualizacji wytycznych dotyczących Soy Sourcing Guidelines wdrożonych przez FEFAC w 2015 r. Więcej...

W dniu 29.01.2021 r. odbyło się posiedzenie Kolegiów Dyrektorów FEFAC. Więcej po podaniu loginu i hasła

Izba Zbożowo-Paszowa
Newsletter i informacje cykliczne
Newsletter IZP
201/03/2021
Wiadomości FEFAX FEFACTS
04/12/2020
Wsk. kalkulacji ceł importowych
25/02/2021
Newsletter KZPRiRB
Aktualności z rynku rzepaku
i biopaliw - 11/2020 (65),
12 listopada 2020 r.
COCERAL szacunki

Szacunki zbiorów COCERAL - grudzień 2020
Imprezy IZP
Relacje ze spotkań


Dyrektywy UE
Dyrektywa UE 2019/633 ws nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach B2B w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych
Projekty, opracowania
Projekt ProRape Seed więcej
Podsumowanie ProLegu więcej
 GRAIN & OILSEEDS MARKET in POLAND więcej
Informacje FEFAC
24/02/21
Informacja z posiedzenia Kolegium Dyrektorów FEFAC
17/02/21

Aktualizacja wytycznych dotyczących Soy Sourcing Guidelines wdrożonych przez FEFAC w 2015 r.
28/10/20
Informacja z posiedzenia Komitetu FEFAC ds. Przemysłowych Mieszanek Paszowych
02/10/20
FEFAC Feed Sustainability Charter 2030
Informacje COCERAL
25/01/21
Pismo COCERAL do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej dot. wpływu nałożonych dodatkowych opłat na handel zbożem w związku z tzw. EU/US WTO Aircraft Dispute
02/12/20
Informacja z posiedzenia Komitetu ds. Rynku i Polityki Rolnej
02/12/20
Informacja z połączonego posiedzenia komitetu ds. Rynku i Polityki Rolnej oraz Komitetu legislacyjnego ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz
16/11/20
Wniosek COCERAL do Komisarza ds. Handlu o wyłączenie grupy produktów rolnych z restrykcji odwetowych w związku ze sporem między UE a USA w ramach tzw. EU/US WTO Aircraft Dispute.
21/10/20
Informacja z posiedzenia Grupy Roboczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej przy COCERAL
05/11/20
29/10/20 odpowiedź Komisarza J. Wojciechowskiego na wspólne pismo COCERAL - FEDIOL - FEFAC w sprawie działań rządu Rumunii związanych z ingerencją w relacje handlowe
05/11/20
18/09/20 Kolejna wspólna interwencja COCERAL - FEDIOL - FEFAC w sprawie działań rządu Rumunii związanych z ingerencją w relacje handlowe, oparte na zasadach wspólnego rynku
Pozostałe informacje
18/02/21
Główny Inspektorat Weterynarii - zaktualizowana informacja o możliwości wwozu na rynek Ukrainy aminokwasów pochodzenia roślinnego bez świadectwa weterynaryjnego
11/02/21
Uwagi Izby do projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz PROW 2014-2020
05/02/21
Opracowanie Izby na temat aktualnej sytuacji oraz prognoz dla wybranych branż sektora rolno-spożywczego z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19
22/01/21
Główny Inspektorat Weterynarii - informacja o możliwości wwozu na rynek Ukrainy aminokwasów pochodzenia roślinnego bez świadectwa weterynaryjnego
21/01/21
Informacja ze spotkania w MRiRW ws. wsparcia dla grup producentów rolnych  i organizacji producentów w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027
20/01/21
Pismo IZP skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. współpracy z Danube Soja
12/01/21

odpowiedź Ministra Zdrowia na wniosek Izby ws. poszerzenia podmiotów mogących korzystać z usług hotelowych w związku z ograniczeniami COVID-19
12/01/21
Konsultacje wewnętrzne Izby projektu Planu Strategicznego WPR dla Polski na lata 2023-2027
08/01/21

Odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii na pismo Izby w sprawie eksportu dodatków paszowych na Ukrainę  
18/12/20
Projekt Planu Strategicznego Polski przedłożony do konsultacji publicznych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18/12/20
Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące Planu Strategicznego dla Polski na kolejną perspektywę finansową WPR
03/12/20

Wspólne oświadczenie europejskich organizacji rolniczych ws. projektowanej zmiany przepisów dotyczących komitologii
03/12/20

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie Izby ws. konieczności stosowania korekty faktur dokumentujących dostawę pasz, w tym śruty sojowe
01/12/20

Informacja z posiedzenia Branżowego Porozumienia ds. walki z ASF
01/12/20
Informacja ze regionalnego spotkania stowarzyszenia Donau Soja Association
26/11/20
Prezes Izby Zbożowo-Paszowej wzięła 26.11.2020r. udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23/11/20
Wniosek Izby Zbożowo-Paszowej do Ministra ds. Unii Europejskiej w sprawie zmian przepisów dot. wprowadzania na rynek UE-27 nowych produktów (przepisy związane z komitologią).
18/11/20
Apel do posłów z prośbą o poparcie poparcie nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.
03/11/20
Apel Izby Zbożowo-Paszowej do Premiera M. Morawieckiego o pilną nowelizację ustawy o paszach
03/11/20
Apel Izby Zbożowo-Paszowej do Ministra G. Pudy o pilną nowelizację ustawy o paszach
Wróć do spisu treści